Digép Ipari Park
Kezdőlap

 

Rólunk

 

Térkép

 

Képek

 

Elérhetőségek

 
      


    -Rólunk-

    I. Elhelyezkedés

A Diósgyőri Ipari Park Miskolc város belterületén, a diósgyőri városrészen, a Kerpely Antal utca 35 sz. alatt található, a volt Diósgyőri Gépgyár központi I. és II. telephelyén. Helyrajzi száma: 23965, Területe: 448 698 m2.

GPS koordinátái: 48°6’ 15,79”N 20°47’28,88”E

Miskolc Magyarország harmadik-negyedik legnagyobb városa, ipari, kereskedelmi, kulturális és oktatási központ, kb 170 000 lakos. A Miskolci Egyetem széles spektrumú oktatási bázisára és a hagyományos középiskolai képzésre építve biztosítható az ide települő cégek minőségi szakemberekkel történő ellátása.

A városról bővebb információ a www.miskolc.hu honlapon található.

Az Ipari Park megközelíthető Budapestről az M3-as és az M 30-as autópályáról a Miskolc-Dél lehajtójától, Lillafüred felé menő - a várost elkerülő - Vargahegyi úton, a belváros irányából pedig a Déli tehermentesítő úton.

    II. Profilja 

A Diósgyőri Ipari Park 1998-ban kezdte meg működését a volt DIGÉP területén, azzal a céllal, hogy a korábbi nagyvállalat termelésből kivont szabad csarnokait, területeit hasznosítsa.  

Barnamezős ipari parkot hoztak létre úgy, hogy a használhatatlan épületek, üzemcsarnokok lebontása után megközelítőleg 10 ha zöldmezős területet tudott biztosítani olyan befektetők számára, akik új beruházás megvalósításával kívánták tevékenységüket az ipari parkban megkezdeni.

III. Gazdasági környezet

A Diósgyőri Ipari Park területén, jelenleg 59 termelő társaság működik, a foglalkoztatási létszámuk kb. 1500 fő. Tevékenységüket tekintve nagyon vegyes, mert megtalálhatóak  vasúti berendezések gyártásával, melegalakítással, porfestéssel, vasszerkezet gyártásával, fémforgácsolással, asztalosipari tevékenységgel foglalkozó társaságok. A társasági forma tekintetében magán-, kis- és közepes vállalkozások működnek 2 fő és 180 fő közötti foglalkoztatással. 

Az Ipari Park támogatást nyújt a területén működő cégek fejlesztési céljainak megvalósításához pályázataik támogatásán keresztül. Az elmúlt évek során cégeink több mint egymilliárd forint támogatást nyertek el különböző pályázati lehetőségek kihasználásával.

IV. Infrastruktúra, kiépített közművek:

A Diósgyőri Ipari Park működtetését a Digép Ipari Park Kft végzi. Ennek keretében  az Ipari Park területén működő társaságok számára a következő szolgáltatásokat  nyújtja:

Az ipari park villamos-energia ellátását, az ÉMÁSZ Rt-vel kötött közüzemi szerződés keretében a 120/35/6 kV-os szabadtéri transzformátor alállomás biztosítja. Az ipari park területén 14 db 3/0,4 kV-os feszültségszintű   transzformátor, ill. kapcsolóállomás üzemel, amelyekből biztosítjuk az ipari parkba betelepült fogyasztók villamos energia ellátását.

A terület gázellátása 6 bár nyomású gázhálózatról biztosított.

Az energiaellátó rendszerek jól kiépítettek, az üzemi energiaigények kielégítésére alkalmasak, egyedileg mértek.

Az ipari park területén működő társaságok ivóvíz ellátása a MIVÍZ Kft. közüzemi hálózatáról történik a belső ivóvíz hálózaton keresztül. PE leágazások biztosítják az ívóvíz ellátást, mely egyben a terület tűzivíz hálózata is.

Az ipari park csatornahálózata egyesített rendszerű, a csatornarendszerbe kommunális szennyvíz, és csapadék kerül. A főgyűjtő csatorna a vizeket a központi szennyvíztisztító telepre vezeti, a tisztított szennyvizet a Szinva patakba juttatjuk.

Az Ipari Park területén a telefonhálózat kiépített, a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja.

A Diósgyőri Ipari Park belső úthálózata a Kerpely Antal utcai főkapunál valamint a Muhi utcai bejáratnál kapcsolódik a város közterületéhez. A teljes úthálózat bitumenezett,  csapadékelvezető csatornával rendelkezik, a belső közlekedési utak mellett térvilágítási hálózat van kiépítve.   

Az ipari területen belső vasúthálózat működik. Az országos vasúthálózathoz a kapcsolatot a BOBO Kft által működtetett vasút biztosítja.

V. Működtetés, üzemeltetés

 A DIGÉP Ipari Park Kft látja el az Ipari Park működtetésével járó operatív feladatokat.

Tulajdonában van a terület komplett villamos, földgáz, ivóvíz és csatornahálózat, belső úthálózat. A Társaság végzi az Ipari Park vagyonvédelmét és a kapukon történő ki- és belépés ellenőrzését.

     Az energiarendszer üzemeltetését és az Ipari Park működtetését jelenleg 37 fő főállású munkavállaló végezi